Achtergrond

Gepubliceerd op 26 augustus 2013 | door Cultuurheld

Relevante landelijke ontwikkelingen

In het komende jaar volgen we de resultaten van het onderzoek Cultuur in de Spiegel van SLO en de Rijksuniversiteit Groningen op de voet. We zien een enorme meerwaarde in het raamleerplan en de uitgangspunten van Cultuur in de Spiegel voor het ontwikkelen en/of implementeren van doorgaande leerlijnen op de Delftse scholen. De ontwikkeling van cultureel (zelf)bewustzijn en de vier culturele basisvaardigheden – waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse – worden in Cultuur in de Spiegel met elkaar in verband gebracht binnen één systematisch kader.

Het verwerven en toepassen van de basisvaardigheden op het gebied van cultuur zou volgens Cultuur in de Spiegel daarom de basis van een doorlopende leerlijn cultuureducatie moeten vormen. Op dit moment staat ons begrip van de theorie en het raamleerplan nog in de kinderschoenen. Het komende jaar wordt het ontwikkelteam vanuit De VAK verder getraind door Jos Bol van Kunst Centraal, adviseur Cultuur in de Spiegel in de theorie en mogelijkheden voor de onderwijspraktijk op scholen.

Leerlijn

Daarnaast houden we bij het uitwerken van de doorgaande leerlijnen in de individuele trajecten van de Delftse scholen de landelijke ontwikkelingen in de gaten ten aanzien van het realiseren van een landelijke leerlijn voor cultuureducatie in 2013. Deze leerlijn moet ten eerste aangeven wat de kenmerken zijn van goede cultuureducatie binnen scholen (en de bijdrage hieraan door culturele instellingen) en moet daarnaast ook inhoudelijk richting geven. De leerlijn cultuureducatie brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst naar leeftijd(categorie) in beeld.

Ook geeft het de criteria voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces aan. De uitwerking maakt tenslotte ook duidelijk wat de relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie is met verwante leergebieden en vakken, zoals geschiedenis, burgerschap of mediawijsheid (Uit: Brief van minister Van Bijsterveldt Vliegenthart en staatssecretaris Zijlstra (beiden OCW) aan de Tweede Kamer met hun beleidsreactie op het advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 oktober 2012).

Omdat de minister geen dwingend keurslijf voor ogen staat, maar een gezaghebbende en inspirerende beschrijving van inhoudelijk goede cultuureducatie, die tot een landelijk gedeelde visie kan leiden, kan deze landelijke leerlijn cultuureducatie ook voor Delft een waardevol uitgangspunt vormen om doorgaande leerlijnen op individuele scholen te ontwikkelen en/of implementeren.

 


Over deze Cultuurheld

Cultuurhelden heeft een groot netwerk aan kunstdocenten, professionals en educatoren. We geven waar mogelijk deze mensen graag het woord!Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.