Column

Gepubliceerd op 29 juni 2017 | door Pieter Mols

Samen kritisch werken aan goed onderwijs

“Afrekenaars, cijferfetisjisten en eenzijdige beoordeling op resultaten. De kritiek van schoolleiders en docenten op de werkwijze van de onderwijsinspectie houdt al jaren aan. Dat moet anders. Daarom experimenteert de inspectie met een nieuwe aanpak van het toezicht op scholen”.

Dit is de toelichting op een reportage die Nieuwsuur ongeveer een jaar geleden uitzond over de veranderende rol van de inspectie. Onder de titel: ‘Van kille beoordelaar naar kritische vriend’ werd getoond hoe de inspectie steeds meer de rol van een deskundige beschouwer op zich neemt, die kritische vragen stelt. Niet alleen over de resultaten van rekenen en taal, maar over het hele onderwijs op een school.

En welke professional wil nu niet met regelmaat de maat genomen worden in een open gesprek waarin een echte dialoog wordt gevoerd over het belangrijke werk dat je doet? In een inhoudelijke dialoog zijn er altijd twee gesprekspartners. Aan de ene kant is er ruimte om te vertellen, tonen en uitleggen welke keuzes je hebt gemaakt, waarom je die keuzes hebt gemaakt en hoe die in de praktijk uitpakken. Aan de andere kant van de tafel zit iemand die even begaan is met de opdracht die onderwijs heeft om vormgevers van de toekomst op te leiden om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving van morgen. Die bekijkt de zaak echter vanuit een ander perspectief.

Er zijn veel namelijk veel verschillende manieren om iets te doen en niet alle manieren werken even goed. Het is heel gezond om een kritische vriend tegenover je te hebben die kritische vragen stelt. Vragen die beginnen met: Waarom? Hoezo? Weet je dat wel zeker? Waardoor je even teruggeworpen wordt op de reden waarom je doet wat je doet en waarom je het op die manier doet.

Cultuurhelden hebben de afgelopen jaren ook steeds de rol van de kritische vriend vorm en inhoud gegeven. Ook daar speelden voortdurend vragen die gericht waren op het op tafel krijgen van het waarom van bepaalde keuzes. Ook daar werd ingestoken op een breder onderwijsbelang dan cultuur en kunst alleen. Cultuurhelden hebben, in de manier waarop zij cultuur, kunst en creativiteit met onderwijs willen verbinden, van het begin af nagedacht wat de bijdrage van deze domeinen kan zijn aan toekomstbestendig onderwijs. Sterker nog, dat was de hele opzet van het project. Interessant om daarover met de inspectie van gedachten te wisselen.

De inspectie illustreert haar veranderde houding onder meer in een video waarin het belang van cultuureducatie voor kinderen wordt onderstreept. Zo te zien zal de inspectie nog een perspectief aan de kritische dialoog toe gaan voegen; door met regelmaat de resultaten te gaan meten. Op de website www.peilpunt.nl zijn de rapporten en peilingen die de inspectie op dit gebied al uitvoerde, terug te vinden.

En dat kan een nog interessantere dialoog op gaan leveren. Als je kritisch bevraagd wordt door betrokken vakmensen die je ondersteunen om je keuzes ook echt waar te maken, is het voor beide partijen natuurlijk interessant om bij tijd en wijle een afstandelijke gesprekspartner aan tafel te krijgen die het totale pakket overziet en zich met name richt op de resultaten van die samenwerking.

Het is alleen te hopen dat het vertrekpunt, ook van de inspectie is: welke bijdrage levert deze manier van werken aan de ondersteuning van vormgevers van de toekomst? Als het er alleen om gaat te controleren of de kerndoelen zijn gehaald, zou dat een gemiste kans zijn om onderwijs toekomstbestendiger  te maken. Dan heeft de ‘kille afrekenaar’ alleen een ander verhaal bedacht.


Over deze Cultuurheld

Pieter is de trainer en ontwikkelaar van de basistrainingen met schoolteams en kunstdocenten en sparring partner en ontwikkelaar voor het programma Cultuurhelden. Pieter was leerkracht in alle groepen van het basisonderwijs, schoolbegeleider en directeur van een erfgoedmuseum. Hij ontwikkelt, doceert en publiceert o.a. op het brede terrein van cultuureducatie. Pieter is beeldend kunstenaar. In 2000 startte hij het cultureel constructiebureau ContraPunt.Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.