Achtergrond

Gepubliceerd op 25 mei 2018 | door Ann Meijer

Hear Our Voice

Afstudeeronderzoek – Vera Pupping: hoe Cultuurhelden een muzisch-agogische evaluatiemethode in kan zetten om zeggenschap en eigenaarschap bij leerlingen van groep 8 te vergroten.
Vera Pupping is vierdejaars studente aan de Haagse Hogeschool, Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Leerlingen willen gehoord worden, ook als het over hun eigen cultuuronderwijs gaat. In de wet actief burgerschap en sociale integratie staat tevens dat leerlingen het recht moeten hebben om zeggenschap te krijgen over hun eigen onderwijs. Op welke manier kun je dit eigenlijk meenemen in de ontwikkeling van onderwijs en op welke manier zien leerlingen dit voor zich? Omdat er binnen Cultuurhelden nog geen methode bestaat om de zeggenschap en eigenaarschap van leerlingen over Cultuurhelden te vergroten, besloot ik een jaar geleden onderzoek te doen naar deze kwestie voor mijn afstuderen aan de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Leerlingen en evaluatie

Tijdens het leren kennen van het programma Cultuurhelden ontdekte ik dat de leerlingen van Cultuurheld-scholen nog niet meegenomen worden in de officiële evaluaties van het programma. Deze worden hoofdzakelijk op leerkracht- en op schoolniveau uitgevoerd. In dit evaluatieproces missen de leerlingen wellicht mogelijkheden om het programma binnen hun school vorm te geven. Om deze reden lag de focus binnen mijn onderzoek op de vraag of en op welke manier leerlingen willen en kunnen evalueren over Cultuurhelden. Kunnen zij op deze manier hun zeggenschap en eigenaarschap vergroten binnen Cultuurhelden?

Het onderzoek

Binnen het onderzoek lag de focus, door beperkte tijd, op leerlingen uit groep 8 van de Freinetschool Delft. Omdat deze leerlingen gewend zijn om zelf teksten te schrijven, die nauw aansluiten bij hun eigen belevingswereld, is er gekozen het onderzoek hier uit te voeren.
Om met een evaluatiemethode aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, heeft op 23 maart met acht leerlingen een groepsinterview plaatsgevonden. Middels een aantal vragen en een brainstormsessie zijn interessante, maar vooral inspirerende ideeën boven komen drijven om hen te betrekken bij het programma.

Wat is Cultuurhelden?

Doordat het cultuuronderwijs binnen de Freinetschool Delft verweven is in het gehele onderwijsaanbod, weten de leerlingen niet precies wat Cultuurhelden precies is. Om welke lessen of projecten binnen het hele schoolprogramma gaat het eigenlijk? Zo dacht een leerling voor bekendmaking van Cultuurhelden aan bekende mensen over de hele wereld. Een andere leerling dacht weer aan verschillende culturen en iets met helden. Opvallend hierbij was dat deze leerlingen niet direct de verbinding legden naar hun eigen kunst- en cultuurprojecten op school.
In het groepsinterview werd vervolgens uitleg gegeven over Cultuurhelden. Dit werd gedaan via een filmpje met impressiebeelden van Cultuurhelden. Na het filmpje en korte gesprekken viel het kwartje en begrepen leerlingen veel beter wat werd bedoeld met het programma. “Ah, jullie verzinnen dus verschillende kunstprojecten voor en met scholen”, zei een leerling.

Betrokkenheid

Alle leerlingen gaven in het interview aan betrokken te willen worden bij Cultuurhelden. Een leerling vond het belangrijk om betrokken te worden, zodat hij ook echt kon kijken of andere kinderen iets aan het programma hebben. De meeste leerlingen wilden betrokken worden door mee te praten over Cultuurhelden, zodat zij vanuit hun eigen beleving verhaal kunnen doen. Maar niet iedereen zou willen meepraten. Een leerling vond het ook fijn om gewoon lessen uit te voeren zonder zeggenschap te hebben over Cultuurhelden.

Uitkomsten Brainstormsessie

In de hierop volgende brainstormsessie (ook wel de droomsessie genoemd) brachten leerlingen ideeën in over hoe zij in de toekomst betrokken zouden willen worden bij Cultuurhelden.
Een leerling had een idee om Cultuurheldenvertegenwoordigers in de school te hebben. Net zoals de leerlingenraad zou dit groepje vertegenwoordigers één keer in de maand bij elkaar komen om over hun eigen cultuuronderwijs en Cultuurhelden te evalueren. Hieruit zouden ideeën ontstaan, die op de school en eventueel ook binnen Cultuurhelden (breed) gebruikt kunnen worden. Ook werd er benoemd dat om de leerlingen te betrekken, zij wel moeten weten wat het programma eigenlijk inhoudt. Daarom zou er eerst reclame voor Cultuurhelden gemaakt kunnen worden, met als droombeeld: meer groepsinterviews met andere leerlingen op de Freinetschool Delft.

Dus ik denk dat heel veel kinderen Cultuurhelden niet kennen dus als je bijvoorbeeld vaker op scholen langskomt of wij kinderen kunnen dat ook doen en dan ook zoiets. Dan kunnen we dat doen zodat mensen er meer vanaf weten en kunnen we beter evalueren“, gaf een leerling aan.

bovenstaande foto: studente Vera Pupping in gesprek met leerlingen van groep 8 van de Freinetschool.


Over deze Cultuurheld

Ann is sr. adviseur voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze werkte jarenlang als theaterdocent, ontwikkelde en begeleidde kunsteducatieve onderwijsprojecten in binnen-en buitenland. Ann maakte studie van meervoudige intelligentie en creativiteitsontwikkeling. Ze maakt vertalingen naar de praktijk; verbindend, verbredend, verdiepend. Daarnaast heeft ze een theateropleiding en een Master Interdisciplinaire Kunsteducatie afgerond. Ze is bevlogen, enthousiast en ervaren.Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.