Terugblik masterclass M=T+R !

Dertig volwassenen die spelen met ballonnen – een voorbereiding op een kinderfeestje? Nee hoor, serieus onderzoek naar welke geluiden je ermee kunt maken en hoe je deze kunt gebruiken als signaal voor een boodschap aan een ander. Het vormt een onderdeel van de eerste lessenserie van M=T+R, waarmee wij tijdens de laatste masterclass kennismaakten.

 

 

Muziek, taal en rekenen (M,T en R) hebben meerdere raakvlakken, waardoor zij met elkaar verbonden zijn. Noten, cijfers en letters zijn alledrie symbolen, waarvan we met elkaar hebben afgesproken welke waarde ze hebben. Die diepere betekenis is het startpunt van de serie lessen.

We gebruiken deze symbolen volgens bepaalde patronen, die woorden, muziek en sommen vormen. Volgens de theorie van Gardner zijn het verschillende intelligenties, die op deze manier verbonden worden en op meerdere niveaus een leerling aanspreken. Taal, rekenen en muziek zijn drie talen, die tijdens de lessen door en naast elkaar worden gebruikt.

Een belangrijk doel van het project is dat zowel leerkrachten als de leerlingen zich als onderzoekers door de lessen heen bewegen. Samen ontdekken zij dat taal, rekenen en muziek niet alleen in de schoolwereld bestaan, maar welke samenhang het heeft in hun belevingswereld buiten het klaslokaal. School is deel van deze wereld. Door te ervaren dat patronen, symbolen, tempo en tijd overal om je heen aanwezig zijn, ervaren de leerlingen de samenhang tussen school en hun wereld.

Doordat de stof op een heel andere manier wordt aangevlogen, kan het voor de leerlingen en leerkrachten hard werken zijn. Bijzonder is dat op de scholen waar M=T+R-lessen gegeven worden, de leerkrachten ondersteund worden door met video interactie coaching te werken. Daarbij analyseren de leerkrachten aan hand van videomateriaal samen met een coach bepaalde momenten uit de les. Hierbij staat de leerwens en interesse binnen het programma van de leerkracht centraal. Tijdens de masterclass lieten twee leerkrachten van de Freinetschool Delft video’s zien en vertelden ze over hun ervaringen van het M=T+R-programma en de coaching. Hierdoor ontstond er een gesprek tussen de deelnemers van de masterclass, de sprekers en de leerkrachten die al met het programma hebben gewerkt.

Wat ik in de getoonde filmpjes persoonlijk interessant vond, is om te zien hoe de kinderen in de lessen bezig zijn: vol vuur, samenwerkend, vrij en heel erg aan het nadenken over de oplossingen van de vragen die voor en met hen opgeworpen worden. In de masterclass nam Wolf Brinkman ons in vogelvlucht mee door de gehele lessenserie. Hij vertelde over de achterliggende gedachte van het project en liet ons de eerste les van het programma zelf ondergaan en ervaren.

Wat ik er zelf uit gehaald heb is dat het een serie muzieklessen is, waarin taal en rekenen een grote component vormen. Alleen worden de vakken alledrie niet op de traditionele manier benaderd. Je leert geen noten lezen, hoe je moet spellen en wat 5+5 oplevert. Je leert de basis van wat muziek is (in dit project omschreven als georganiseerd geluid) en wat dat te maken heeft met taal en rekenen.
Wat ik daarnaast bijzonder vond, zijn de begeleidende tekeningen. Alle tekeningen die gebruikt worden zijn opgebouwd uit simpele geometrische vormen waarmee je verrassend veel blijkt te kunnen doen.

“Lezen wij de tooncode van links naar rechts of van rechts naar links?!”

© Wolf Brinkman

Tags: , , , , ,


Over deze Cultuurheld

Margrith Barnhoorn is kunsthistoricus, van jongs af aan enthousiast museumbezoeker en lezer. Zij geeft al vele jaren les aan volwassenen en weet haar bevlogenheid over wat mensen bedacht en gemaakt hebben over te dragen. Als rondleider in een museum en in de stad leert zij mensen bewust kijken naar de wereld om ons heen en de wereld die daarachter zit. In die hoedanigheid is zij zelfs weesmoeder geweest in museum Prinsenhof. Margrith werkt bij DOK als adviseur kunst- en cultuureducatie. Bij Cultuureducatie met Kwaliteit is zij betrokken als inhoudelijk en organisatorische coördinator.Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.