De aanpak

In de nieuwe periode 2017-2020 doen 15 van de 29 basisscholen in Delft mee aan het programma Cultuurhelden, Cultuureducatie met Kwaliteit. Meer dan de helft van het totale aantal basisscholen verrijkt daarmee het onderwijsaanbod met kunst en cultuur.

Scholen gaan niet over één nacht ijs. Cultuurhelden is ontwikkeld op basis van onderzoek en gesprekken met scholen.

We investeren de komende periode opnieuw in de basistrainingen voor schoolteams en kunstdocenten. Het is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking tussen de kunstdocenten en de leerkrachten dat zij een gemeenschappelijke taal spreken.

De individuele ontwikkeltrajecten op de scholen zijn opgebouwd uit onderstaande bouwstenen:

 • teamtrainingen (in vaardigheden die voor de school belangrijk zijn)
 • ontwikkeling en uitvoer van lessen
 • het ontwikkelcafé
 • coaching-on-the-job
 • kunstenaar in de klas

Cultuurhelden besteedt aandacht aan kennisdeling door middel van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, masterclasses, het blog, intervisie voor coördinatoren en coaching van kunstdocenten.

Cultuurpartners
Cultuurhelden in Delft is een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft. Het team kunst- en cultuureducatie van DOK Delft voert het programma samen met de betrokken basisscholen uit. Met Cultuurhelden brengen de drie cultuurpartners de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020) in praktijk.

Wil je meer weten over de achtergronden? Of over de werkwijze? Stuur een e-mail naar projectleider Janneke Baken via j.baken@dok.info.


Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.