Muziek = Taal + Rekenen

Muziek = Taal + Rekenen is een project dat is voortgekomen uit onze ervaringen binnen het programma Cultuurhelden en vanuit de ervaring van kunstenaar Wolf Brinkman met het verbinden van kunst met taal en rekenen op basisscholen (onder andere in het Taal- en Rekenprogramma van Museum Boijmans van Beuningen).

Op sommige scholen gaat zoveel aandacht uit naar taal en rekenen dat kunst en cultuur nauwelijks aan bod komen, terwijl sommige leerlingen juist extra gebaat kunnen zijn bij kunst en cultuur in het onderwijs. We werken aan een programma voor deze scholen vanuit de overeenkomsten tussen muziek, taal en rekenen. M = T + R onderzoekt de komende twee jaar hoe we met muziek kunnen bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen.

Taal en rekenen zijn belangrijke instrumenten om de wereld te leren begrijpen. Kinderen hebben taal nodig om de wereld om hen heen te onderzoeken. Om waarnemingen en ervaringen te benoemen en erover te communiceren. Om van elkaar te leren en samen te kunnen werken. Bovendien is taal belangrijk om je gevoel te kunnen uiten en je eigen identiteit te ontwikkelen.

Rekenen is een belangrijk instrument om de wereld die kinderen onderzoeken te structureren. Om logisch te leren nadenken, verbanden te leren zien en de vaardigheid te ontwikkelen om te abstraheren en tot nieuwe inzichten en conclusies te komen.

Muziek is een magnifieke manifestatie van taal en rekenen. Muziek heeft de unieke combinatie van kenmerken van zowel rekenen als taal in zich: abstraheren, verbanden, verhoudingen, logica en structuur van rekenen en betekenis geven, emotie, communicatie en expressie, structuur en logica van taal.

Taal en rekenen worden op basisscholen meestal als apart vak aangeboden en zijn vaak geen vaardigheden die kinderen graag willen leren om de wereld te verkennen; het zijn obstakels geworden waar ze voortdurend op moeten zwoegen. Hoe mooi als we daar verandering in kunnen brengen! Wij denken namelijk dat muziek bij uitstek een instrument is om samen met kinderen de wereld om ons heen te onderzoeken en de samenhang tussen dingen te begrijpen.

M = T + R wil:

 • bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen;
 • vergroten van plezier in taal en rekenen;
 • ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van leerlingen om de wereld om hen heen te verkennen;
 • ontwikkelen van inzicht bij de leerkrachten in de samenhang tussen muziek, taal en rekenen;
 • ontwikkelen van vaardigheden van de leerkrachten om muziek, taal en rekenen in samenhang aan te bieden.

We werken toe naar een werkwijze die overdraagbaar is voor andere scholen en culturele instellingen.

De Parkschool en De Bonte Pael zijn de eerste scholen waar we dit jaar de eerste pilotlessen geven.
Bij de totstandkoming van deze lessen zijn betrokken:

 • Miriam Bosman: projectleiding
 • Wolf Brinkman, beeldend kunstenaar: conceptontwikkeling en uitvoering pilotlessen
 • Ferdinand van Duuren, muzikant/muziekdocent
 • Serge Hogenbirk, theatermaker/- docent
 • Chyramain van Kemper, theatermaker/- docent
 • Ann Meijer, theatermaker/-docent
 • Kim Schonewille, filmmaker/-docent

Hieronder enkele foto’s van lessen in groep 5 en 6 van de Parkschool, gegeven door Wolf Brinkman.

De laatste berichten over M = T + R

‘Bij M= T + R maak ik geen fouten bij rekenen’

Inmiddels is de eerste pilot van de negen M=T+R-lessen voor groep 5/6 van BS de Bonte Pael afgerond en kijken wij samen met de leerlingen terug op een leuke en leerzame periode.


Patronen in de kosmos

In de tweede pilotles van M=T+R  op BS De Bonte Pael onderzochten kinderen ritme, patronen en tijd.


Chaos en orde

Wanneer zou het eerste geluid ooit zijn gemaakt maar vooral: hoe stil zou het zijn geweest? Zouden we die stilte kunnen horen?


Bekijk hier meer relevante artikelen voor M + T + R

 


Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Partners

  Muziek = Taal + Rekenen wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Delft en DOK Delft. DOK voert het project ook uit.