Muziek = Taal + Rekenen

M = T + R is een project, waarin DOK Delft in samenwerking met kunstenaar Wolf Brinkman en drie Delftse basisscholen onderzoekt hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen. Door onderzoekend leren ontdekken de leerlingen de bouwstenen waaruit zowel muziek als taal en rekenen zijn opgebouwd, namelijk: patronen, ritme en symbolentaal. De leerlingen ontwikkelen overstijgende vaardigheden (21st century skills) en ervaren op deze manier hoe leuk het kan zijn om met taal en rekenen bezig te zijn.

Waarom doen we dit?

Met M = T + R kunnen we muziek toegankelijk maken voor álle leerkrachten en leerlingen in Delft en daarbuiten. Juist voor kinderen op díe scholen die alle prioriteit geven aan taal en rekenen, kunnen we van grote betekenis zijn. Dat zijn immers ook de kinderen die van huis uit zelden of nooit in aanraking komen met muziek en andere kunstuitingen.

Voor leerkrachten is de drempel om meer met muziek te doen in de klas vaak hoog. Leerkrachten voelen zich veelal niet bekwaam genoeg om iets met muziek te doen, waardoor muziek in het algemeen heel weinig aan bod komt op de basisschool.

In dit programma ervaren leerlingen en leerkrachten geen drempel om mee te doen, omdat muziek benaderd wordt als ‘georganiseerd geluid’. Er is geen ervaring met muziek vereist om de lessen te geven of om mee te doen. Alle leerlingen en leerkrachten kunnen zich in deze lessen verbinden met muziek.  Iedereen doet mee en de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen is opvallend hoog.

Leerlingen ervaren hoe leuk leren is, wanneer je zelf dingen mag onderzoeken en de uitkomst van de les mag bepalen. Deze ervaring kan een groot effect hebben op de basishouding van kinderen ten aanzien van leren. We dragen bij aan interessanter en creatiever onderwijs in Delft door leerkrachten te begeleiden om deze nieuwe manier van werken eigen te maken.

En we kunnen een landelijke voorbeeldfunctie vervullen voor een unieke manier van werken vanuit de samenhang tussen muziek, taal en rekenen.

Fasering van het project

Fase 1: Ontwikkeling en testen lessen 

M = T + R is gestart met het ontwikkelen en het testen van negen pilotlessen op de Parkschool, Basisschool De Bonte Pael en Freinetschool Delft.

Fase 2: De leerkracht aan zet 

Fase 2 heeft tot doel leerkrachten in staat te stellen om zelf lessen te geven en te ontwikkelen vanuit de werkwijze van M = T + R.

Hiervoor gaan we een samenwerking aan met Evert B. Boele, lector kunsteducatie van Hanzehogeschool Groningen (en bijzonder hoogleraar cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), en Ellen de Vugt, docent en onderzoeker van Pabo Rotterdam en Freinetschool Delft.

We zijn nog op zoek naar een tweede school om na de zomer het coachingsprogramma opnieuw te testen en bij te stellen. De kennis en ervaring van de Talentenkrachtaanpak taan model voor dit te ontwikkelen coachingsprogramma, die video-interaction coaching als methode gebruikt voor Wetenschap & Technieklessen.

Hiervoor hebben we een KIEM 21st Century Skills-aanvraag voor praktijkgericht onderzoek gedaan, die gehonoreerd is!

‘Bij de Freinetschool Delft vinden wij het belangrijk dat kinderen vanuit een intrinsieke motivatie kunnen leren. Daarnaast willen wij ons onderwijs vanuit een zinvolle context aanbieden. De vakken zijn verbonden met elkaar, zodat het onderwijs betekenisvol is en gegeven wordt vanuit een betekenisvolle context. Kinderen kunnen zelf de thema’s aandragen waar het onderwijs aan gekoppeld wordt. Bij M=T+R zijn de raakvlakken van muziek, taal en rekenen duidelijk aanwezig en daarnaast blijkt dat de lessen ook gekoppeld kunnen worden aan aardrijkskunde, geschiedenis en andere wereld-oriënterende vakken. Dit past heel goed bij onze manier van onderwijs.

De kinderen krijgen enorm veel informatie en er gebeurt veel in deze lessen. Je ziet de leerlingen op verschillende manier betrokken en het is verbazend wat er allemaal uitkomt. Er wordt een abstract denkniveau van de kinderen verwacht, maar ze kunnen er ook heel concreet mee aan de slag, waardoor de informatie wel verwerkt wordt. Hun eigen schrift waarin ze mogen tekenen/schrijven geeft verschillende kinderen houvast. Ieder is op zijn eigen manier bezig met de stof. De leerkrachten krijgen door het coachingsprogramma tools in handen om hun onderwijs nog beter vanuit verschillende vakgebieden en uitgangspunten invulling te geven. Daarnaast leren ze nog beter om de kinderen te begeleiden in hun leerproces en hun creatieve proces. Ze leren andere manieren van lesgeven, die goed bij het Freinetonderwijs passen’ (Christel Koop, ICC’er van de Freinetschool Delft).

Fase 3: Overdraagbaar concept

We werken toe naar een overdraagbaar concept voor andere scholen en instellingen. Bij de totstandkoming van deze lessen zijn betrokken:

 • Basisschool De Bonte Pael
 • Parkschool
 • Freinetschool Delft
 • Miriam Bosman: projectleiding
 • Wolf Brinkman, beeldend kunstenaar: conceptontwikkeling en uitvoering pilotlessen
 • Ann Meijer, theatermaker/-docent
 • Kim Schonewille, filmmaker/-docent
 • Angelina Engels, adviseur Muziek
 • Ellen de Vugt, docent Pabo Rotterdam
 • Evert B. Boele, lector kunsteducatie van Hanzehogeschool Groningen (en bijzonder hoogleraar cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Wil je meer weten over M= T + R?

Ben je leerkracht/ICC’er van een Delftse school en wil je meedoen met je school aan het ontwikkelen van het coachingsprogramma na de zomer? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelen met M = T + R? Mail ons.

Hieronder enkele foto’s van lessen in groep 5 en 6 van de Parkschool, gegeven door Wolf Brinkman.

.

De laatste berichten over M = T + R

Terugblik masterclass M=T+R !

Dertig volwassenen die spelen met ballonnen – een voorbereiding op een kinderfeestje? Nee hoor, serieus onderzoek naar welke geluiden je ermee kunt maken en hoe je deze kunt gebruiken als signaal voor een boodschap aan een ander.


21st century skills-aanvraag voor project M = T + R gehonoreerd

Goed nieuws! De commissie van Regieorgaan SIA heeft een 21st century skills-aanvraag voor M = T + R gehonoreerd en beoordeeld als positief en relevant. Hiermee kan het coachingsprogramma M = T + R voor leerkrachten verder ontwikkeld worden.


‘Bij M= T + R maak ik geen fouten bij rekenen’

Inmiddels is de eerste pilot van de negen M=T+R-lessen voor groep 5/6 van BS de Bonte Pael afgerond en kijken wij samen met de leerlingen terug op een leuke en leerzame periode.


Bekijk hier meer relevante artikelen voor M + T + R


Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Partners

  Muziek = Taal + Rekenen wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Delft en DOK Delft. DOK voert het project ook uit.