Basisschool De Bonte Pael

‘Wij willen de kinderen begeleiden naar een zelfstandige plaats in de maatschappij’

De Bonte Pael is een energieke, motiverende school die rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Het team probeert kindertalenten zoveel mogelijk te ontwikkelen in samenwerking met de ouders. want ouders spelen een belangrijke informatieve en stimulerende rol. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal.

Speerpunten

De Bonte Pael verbindt cultuureducatie met het wetenschap- techniek & ICTprofiel van de school. Er wordt gewerkt met het thema duurzaamheid, dat aansluit aan bij wereldoriëntatie, natuurkunde, techniek en wetenschap. Voor deze school wordt onderzocht welke rol Science Centre Delft en het Van Kinderenmuseum in Den Haag kunnen spelen.

Traject

Na de basistraining is er in het eerste jaar een pilot ontwikkeld door een team van kunstdocenten, techniekdocenten en leerkrachten. In het tweede jaar krijgt de pilot een vervolg met een verdiepingstraject en een training om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten te vergroten. Nieuwe media heeft daarbij speciale aandacht. In het derde jaar wordt een verdergaande geïntegreerde leerlijn ontwikkeld.


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.