Basisschool De Bonte Pael

‘Wij willen de kinderen begeleiden naar een zelfstandige plaats in de maatschappij’

De Bonte Pael is een energieke, motiverende school die rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Het team probeert kindertalenten zoveel mogelijk te ontwikkelen in samenwerking met de ouders. want ouders spelen een belangrijke informatieve en stimulerende rol. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal.

Speerpunten

De Bonte Pael verbindt cultuureducatie met het wetenschap- techniek & ICTprofiel van de school. Er wordt gewerkt met het thema duurzaamheid, dat aansluit aan bij wereldoriëntatie, natuurkunde, techniek en wetenschap. Voor deze school wordt onderzocht welke rol Science Centre Delft en het Van Kinderenmuseum in Den Haag kunnen spelen.

Traject

Na de basistraining is er in het eerste jaar een pilot ontwikkeld door een team van kunstdocenten, techniekdocenten en leerkrachten. In het tweede jaar krijgt de pilot een vervolg met een verdiepingstraject en een training om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten te vergroten. Nieuwe media heeft daarbij speciale aandacht. In het derde jaar wordt een verdergaande geïntegreerde leerlijn ontwikkeld.

De laatste berichten over De Bonte Pael

De school gisteren, nu en morgen

Wat stond er 35 jaar geleden op de locatie waar nu de school staat? Hoe zagen de school en de lessen er 35 jaar geleden uit? Wat is er verandert als je de school van vroeger en de school van nu vergelijkt? Hoe zien de school en de lessen van de toekomst eruit?


35 Jaar Bonte Pael

Wat stond er 35 jaar geleden op de locatie waar nu de school staat? Hoe zagen de school en de lessen er 35 jaar geleden uit? Wat is er verandert als je de school van vroeger en de school van nu vergelijkt? Hoe zien de school en de lessen van de toekomst er uit?


Buitenaardse wezens landen in de klas

Op de “Bonte Pael” wordt een lessencyclus gegeven rondom de kinderboekenweek met het thema: Raar, maar waar. Voor de groepen 1/2 is het boek “De Astronaut”  gekozen. Via een brainstorm komt het onderwerp van buitenaardse wezens bovendrijven, daar dit als geen ander onderwerp een beroep doet op de grenzeloze fantasie.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor Basisschool De Bonte Pael


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk de video-impressie of bel 06 – 42 653 112.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.