Basisschool De Oostpoort

‘Team, kinderen en ouders werken samen met passie, creativiteit, ambitie en plezier.’

De Oostpoort is een katholieke Jenaplanschool, waar gewerkt wordt vanuit de uniciteit van kinderen. Iedereen is anders, niemand is gelijk maar wel gelijkwaardig. De school geeft haar katholieke identiteit vorm door een ontmoetingsschool te zijn.

De Oostpoortschool biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar in zijn waarde laat, elkaar en de omgeving respectvol benadert en met plezier werkt en leert: ‘als Jenaplanschool nemen we verschillen als uitgangspunt.’ Het team, kinderen en ouders werken samen met passie, creativiteit, ambitie en plezier.

Speerpunten

De Oostpoortschool verbindt cultuureducatie met wereldoriëntatie in een schoolbreed onderwijsproject. Leerkrachten vergroten hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden in theater, dans en beeldende vorming.

Traject

Na evaluatie van het project wordt in het derde jaar een schoolbreed ontwikkelmodel gemaakt met het Piccolofestival als podium. Daarna volgt een verdiepende training voor leerkrachten om hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden in theater, dans en beeldende vorming te vergroten.

De laatste berichten over De Oostpoort

Geen voorstelling, maar een film: Gewoon Super

Cultuurhelden werkt samen met de Oostpoortschool aan de opname van de musical Gewoon Super. Dit jaar geen live-uitvoering, maar een video-opname.


Taj Mahal

Van wereldwonder naar Delfts fenomeen

Werken vanuit onderzoeksvragen in een dynamisch creatief proces met theater en dans

Donderdag 31 oktober was het ontwikkelcafé met Jacobien, Tonnie, Henriette en Karin van BS De Oostpoort. Op deze Jenaplanschool ontwikkelen leerkrachten al het onderwijs zelf bij thema’s per bouw. Hierbij betrekken ze de kerndoelen en zorgen ze ervoor dat alle kunstdisciplines in het onderwijs aan bod komen.

Creatieve werkvormen

De verdieping van de onderzoeksvraag stond in dit ontwikkelcafé centraal. ‘Maar’, zeiden de vier leerkrachten, ‘wij werken al helemaal vanuit vragen van de leerlingen, we weten vooraf niet precies wat er komt. Wij willen juist werkvormen om de deelvragen van de leerlingen te kunnen verdiepen. Werkvormen die we flexibel in kunnen zetten, want de vragen kunnen elke dag veranderen.’

Dat deze werkwijze op zich al garant staat voor een dynamisch proces mag duidelijk zijn. Om dit proces met creativiteit te verrijken, bekeken we hoe we vanuit creatieve werkvormen de leervragen konden verdiepen.

Wereldwonder

De school ging aan de slag met het thema wereldwonder. Elke leerkracht koos een eigen wereldwonder, zoals de piramides, pinnacles, Taj Mahal en de Chinese muur. Bij het wereldwonder zochten ze een verbinding met Delft: het Delfts blauwe bankje in de Prinsenhoftuin, de schemerlamp op het Doelenplein, de Oostpoortmuur of de toren van Delft. We verkenden het thema wereldwonder in een mindmap en gingen aan de slag met theater en dans.

Verkennend gesprek

Echter, hoe werk je met theater en dans direct vanuit de vragen van de leerlingen? Door met hen het onderwerp in een gesprek te verkennen, uit de leerlingen te halen wat ze weten, wat ze willen weten en wat ze willen ervaren. We kunnen hen vragen stellen in een verkennend gesprek, bijvoorbeeld naar aanleiding van een foto, verhaal of beeld. Hoe ziet het er daar uit? Wat zien we? Hoe is het gemaakt? Waar is het? Hoe ruikt het daar? Wat horen we? Wie zijn er? Wat gebeurt er? Maar ook: hoe kunnen we daar een spannend avontuur beleven?

Met al deze ingrediënten stel je een theater- of dansles samen. Met groep 1 en 2 kan dat een geleide improvisatie zijn. Vanuit de ingrediënten maak je een verhaallijntje (je hoeft het niet helemaal uit te schrijven) met een begin, een midden en een eind.

Geleide improvisatie

Begin de les met het verkennen van de omgeving en de personages door te bewegen, handelingen uit te voeren, de emoties te verbeelden, dialogen na te spelen. Daarna start je het verhaal met de belevenissen. Deze kun je met de hele klas spelen of met een groepje, terwijl de anderen kijken. Een geleide improvisatie geeft je ruimte om nieuwe dingen toe te voegen, vragen op te roepen en te onderzoeken. Als leerkracht houd je de lijn in de gaten en zorg je dat iedereen betrokken blijft, als toeschouwer of als speler. Je kunt zelf af en toe een rol spelen door de leerlingen om hulp te vragen: ‘Ik heb mijn tas laten staan, en de deur is op slot. Wat moet ik nu doen?’ Door een dramatisch conflict toe te voegen kunnen leerlingen al hun inventiviteit aanwenden.

Dezelfde ingrediënten gebruik je voor een dansles. Dan zet je de bewegingen centraal, je maakt ze groter, kleiner, sneller, langzamer. Muziek helpt met inleving en beleving.

Meer dan voldoende voor een dynamisch creatief proces met theater en dans! Geënthousiasmeerd gingen we uiteen. Wat een kanjers van leerkrachten.


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor Basisschool De Oostpoort


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.