Basisschool Het Mozaïek

‘De school is dé plek waar iedereen elkaar ontmoet en zichzelf kan zijn’

Basisschool Het Mozaïek is een open christelijke basisschool waar iedereen van harte welkom is. Waar ouders en leerkrachten samenwerken aan een veilige leeromgeving. De school is dé plek waar iedereen elkaar ontmoet en zichzelf kan zijn. Groeien als mens en jezelf worden, dat vindt het team van Het Mozaïek belangrijk: ‘op het Mozaïek respecteer je elkaar en leer je wat jou en de ander gelukkig maakt.’

Speerpunten

Met Cultuurhelden werkt basisschool het Mozaïek aan het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten voor theater, muziek en nieuwe media, vaardigheden op het gebied van geïntegreerd en gedifferentieerd werken en het begeleiden van creatieve processen.
Daarnaast werken zij aan het opzetten van een structureel traject Kunstzinnige Vorming (KUVO-traject) om de aansluiting met het voortgezet onderwijs op het gebied van beeldende vakken te verbeteren.

Traject

Na de basistraining volgt basisschool Het Mozaïek een gefaseerd tweejarig coaching-on-the-job-traject in gedifferentieerd en geïntegreerd werken. In jaar drie en vier volgt een toegespitst traject, afgestemd op een verdiept, geïntegreerd aanbod Kunstzinnige Vorming (KUVO) met speciale aandacht voor gedifferentieerd werken.

Voor het overgangstraject PO-VO is wordt in twee jaar vanuit een pilot een model ontwikkeld dat in het derde en vierde jaar wordt geïmplementeerd.

De laatste berichten over Het Mozaïek

Fruitstillevens

Op Basisschool Het Mozaïek hebben de groepen 1 en 2 een project gedaan rond het thema Groente en Fruit. De leerkrachten hebben samen met cultuurheld Lucy de Haas in een ontwikkelcafé de inhoud van de lessen bedacht.


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Kuvo Blok 3 – februari 2016

Basisschool het Mozaïek heeft in een blok kunstzinnige vorming een prototype gemaakt van een zeepkist. Deze zeepkist wordt in het volgende blok echt op maat gemaakt.


Bekijk hier meer relevante artikelen voor Basisschool Het Mozaïek


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.