Bernadette Mariaschool

‘Cultuureducatie is iets is dat kinderen, ouders en leerkrachten beleven’

De Bernadette Mariaschool is een katholieke basisschool die staat voor samen groeien, persoonlijke aandacht, kunst en cultuur. Uitgaand van een christelijke levensbeschouwing wil de school kinderen leren meer bewust in het dagelijks leven te staan, met een open houding naar elkaar en respect voor al wat leeft. ‘We streven naar de menswording van de kinderen. We willen ze opvoeden tot goede mensen die een open oog hebben voor anderen, die vertrouwen hebben in het leven.’ Kinderen nemen actief deel aan verschillende cultuureducatieprogramma’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de stad Delft te bieden heeft.

Speerpunten

De Bernadette Mariaschool verbindt cultuureducatie met de nieuwe methode wereldoriëntatie. Door het creatief proces belangrijker te maken wil de school de kwaliteit van de lessen en de resultaten ervan verhogen. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen een werkhouding waarin ruimte is voor het denkproces en creativiteit. Het arsenaal aan werkvormen wordt uitgebreid; leerlingen worden eigenaar van het creatief proces.

Traject

Na het volgens van de basistraining door het hele team volgt er een projectpilot. Begeleiders van de buitenschoolse opvang krijgen ook een rol om een goede koppeling tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten te bewerkstelligen.

De laatste berichten over de Bernadette Mariaschool

Op reis: Cultuurhelden op zoek naar borging

Vier jaar Cultuurhelden hebben we alweer achter de rug. We zijn nogal trots, dus mogelijk heb je dit al gehoord, maar we zijn pas op de helft! De komende vier jaar mogen we nóg verder bouwen aan het creatief proces op de Delftse basisscholen. Maar om goed verder te kunnen bouwen, is het belangrijk om eerst te reflecteren op de afgelopen tijd en stil te staan bij alles wat er al bereikt is. Daarom waren Cultuurhelden Janine Schott en Ilona Rozenboom op de Bernadette Mariaschool, om met het team terug te blikken op vier jaar Cultuurhelden en vooruit te blikken op de komende jaren.

Vier jaar groei
In de opening van de sessie blikten we terug op de projecten. Ongelooflijk hoeveel er al gebeurd is in zo’n korte tijd. De leerkrachten gaven aan vooral gegroeid te zijn in hoe ze naar hun lesstof kijken. Thematisch, verbindend en creatief werken kan altijd en overal en is eigenlijk altijd goed. Maar ook heel praktische vaardigheden worden genoemd, zoals het leren opslaan van videobestanden en meer gitaar spelen in de klas (heb je het filmpje van juf Linda, zingend met haar klas, met meer dan 4000 views al gezien?). Mooi is ook dat de leerkrachten aangeven zelf meer in mogelijkheden te denken, creatiever te zijn geworden, meer te durven en er zelf ook uitdaging uit te halen. Allemaal resultaten die niet in cijfers te vatten zijn, maar daarmee zijn ze zeker niet minder prachtig!

Op naar borging
In het vooruitblikken bleek dat er vooral een grote behoefte is aan borging. Borging van het thematische werken buiten de projecten, bijvoorbeeld in taal- en rekenonderwijs. Borging van wat er ontwikkeld is door duidelijke afspraken over hoeveel cultuureducatie er gegeven wordt. Borging door de communicatie en uitwisseling in het team te versterken. En vooral: borging door steeds meer regie te nemen als school en zo steeds onafhankelijker te worden.

De school stelt al met al een paar grote doelen, die niet zomaar te behalen zijn. Maar terugblikkend op de resultaten die in de afgelopen periode zijn behaald, hebben de Cultuurhelden alle vertrouwen in het succes dat de Bernadette Mariaschool gaat boeken. Op naar nog vier jaar groei, lef en creativiteit!


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Cultuurhelden in gesprek met Joop Zuydgeest

Tussen al zijn werkzaamheden door interview ik kort maar krachtig Joop Zuydgeest, directeur van de Bernadette-Mariaschool. Tweeënveertig jaar aan het werk op dezelfde school … zou het een record zijn? Joop Zuydgeest begon als leerkracht in klas 4, ging vervolgens naar groep 7/8, werd adjunct en is nu directeur. Wat veel belangrijker is, hij is nog even enthousiast als in het begin. Op zijn school zitten inmiddels kinderen van de tweede generatie en er zijn ook oud-leerlingen intussen zijn collega geworden.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor de Bernadette Mariaschool


Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.