Gabriëlschool

‘Leren doe je niet alleen met je verstand, maar met ál je zintuigen, dus ook door te voelen, te ruiken, te beleven en te zien.’

De Gabriëlschool kenmerkt zich door een aanbod van ‘onderwijs op maat, waarin individualisering en zelfstandig werken nadrukkelijk een rol spelen. De onderwijskundige ontwikkeling van de Gabriëlschool wordt in hoge mate bepaald door de zoektocht naar mogelijkheden en werkwijzen, waarbij de leerstof in samenhang wordt geïntegreerd met de leefwereld van kinderen. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek komen in samenhang aan bod binnen thema’s. Naast taal, lezen, rekenen en het vergaren van kennis vormen cultuuruitingen gereedschappen waarmee kinderen zich de wereld eigen maken en zich kunnen uiten.

Speerpunten

De afgelopen jaren heeft de school fors geïnvesteerd in het integreren van cultuur in het onderwijsaanbod. Met Cultuurhelden ontwikkelen zij een verdergaande visie op de verbinding van theater met thematisch onderwijs.

Traject

Op basis van de resultaten van een pilot met het inzetten van theater als didactisch middel bij taalonderwijs volgt een teamtraining in het gebruik van ‘tools’ voor taalverwerving.

Daarna gaat een deel van de leerkrachten met groepen verder in een coaching-on-the-job-traject door theaterdocenten van MAAStd. Dat traject wordt vastgelegd in een werkmodel en na een verdiepende training opgenomen in het werkplan van de school.

MAAStd maakt deze methode beschikbaar voor andere scholen.

De laatste berichten over De Gabrielschool

Kunstenaar in de Klas op de Gabriëlschool

Kleuters en Maarten Bel

Planeet Mip ?

Vorige week vond de eindpresentatie plaats van het project Kunstenaar in de Klas op de Gabrielschool. Maarten Bel; performance en beeldend kunstenaar (zie hier meer: http://www.maartenbel.nl/) werkte 6 weken lang, 1 keer per week met de kleuters uit de klas van leerkracht Nancy Soares.

Wekenlang dachten zij na over ‘planeet Mip’; een nieuwe planeet, gekraakt door kinderen omdat ze het zat waren om samen met volwassenen op aarde te moeten leven. Hier was het leven écht anders! De bewoners van de planeet (ook wel genoemd Mippers), zeggen ‘woef’ als ze je gedag zeggen, zijn ietwat groen van kleur, en hebben vreemde gewoontes als het om sportscholen gaat. Ook werd de Flora en Fauna van Planeet Mip uitvoerig omschreven; de verschillende muziekbloemen, de insecten en de zeemeerminnen met propellors!

Zie hier een beeldverslag van flarden van al het onderzoek dat de leerlingen deden en de uiteindelijke presentatie van ‘Planeet Mip’.

Planeet Mip is roze.

 

Natuurverschijnselen op planeet Mip.

 

Zeemeerminnen met propellor op planeet Mip.

 

          

 

Vooronderzoek over de naam van de planeet.

 

Roze gras, scheetraketjes en lopende bonen op Planeet Mip.

 

 

De regels en gewoontes op planeet Mip.

 

Waar ligt planeet Mip precies? Het wordt de andere kleuterklassen en groep 3 nauwkeurig uitgelegd.

 

Gevaarlijke muggen op planeet Mip!

 

Nog meer Mip-muggen.

 

Muziekbloemen met ieder een eigen liedje.

 

Mippers op de lange trap onderweg naar de sportschool.

 

Bij de laatste voorstelling komen ook ouders kijken.

 

 


Terugblik vier jaar samenwerking Gabriëlschool en Maas theater en dans

De afgelopen vier jaar heeft Maas theater en dans intensief samengewerkt met de Gabriëlschool. Het vertrekpunt voor het eerste Cultuurheldentraject van de Gabrielschool was theater. De komende vier jaar zet de Gabriëlschool een nieuwe koers in en zal beeldende kunst de inspiratie zijn. Tijd dus om even terug te blikken.

De samenwerking tussen de Gabriëlschool en Maas stamt nog uit de tijd dat Maas nog Max was en in Delft gehuisvest was. Het Cultuurheldenprogramma was een prachtig moment om deze meer incidentele samenwerking structureel te maken en een ambitieus programma uit te rollen waarin makers en docenten van Maas, de VAK, het hele team van de Gabriëlschool en Pieter Mols elkaar twee periodes per jaar ontmoeten. Met twee keer per jaar een studiedag met het hele team, waarin we gezamenlijk een deel van de theorie van Pieter Mols onder de loep namen, om dat vervolgens in de middag om te zetten in praktische activiteiten op de vloer. Beginnend met spelworkshops en eindigend in brainstormsessies en vertaling van theorie naar een programma per bouw. Daarna volgde twee keer per jaar een projectperiode, waarin de vakdocenten bij alle groepsleerkrachten in de klas kwamen. De eerste jaren om voorbeeldlessen te geven en het laatste jaar werd volledig ingezet op meeontwikkelen en ‘coaching-on-the-job’.

Van alle scholen waar Maas de afgelopen vier jaar een CmK-traject deed (naast de Cultuurhelden in Delft ook het programma Stel je voor op 15 Rotterdamse basisscholen) was het traject op de Gabriël het meest intensief en het meest succesvol. Dat komt door de keuze van de school om het project te doen met de hele school. Het succes komt ook door de directie, die er voor de volle 100% achterstond en altijd meedacht en meedeed tijdens workshops en studiedagen. En natuurlijk door het enthousiasme van Mieke van Schie en Mariska Bruggeling (de twee ICC-ers die ook theaterdocent zijn) én door de inzet van het hele team. Groot applaus en hulde voor hen!

Voor Maas theater en dans was het ook een leerzaam traject. Het was fijn om de uitgangspunten van het traject Cultuurhelden te kunnen spiegelen met die van het ‘eigen’ Stel je voor programma. Waar zitten we op één lijn en op welke punten denken we anders? Het was daarnaast goed om, gedurende het traject onze eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. De voorbeeldlessen in het eerste jaar, waar we thuis in waren, schudden we redelijk snel uit onze mouw. Maar gaandeweg veranderde onze rol en werden we coaches; eerst coaches van een spel-les, later coaches van een creatief proces waarin theater één van de uitingen kan zijn. Dit proces heeft ons geholpen nog duidelijker te formuleren wat voor ons de waarde van creativiteit is en wat onze rol als educatieafdeling van een theatergezelschap zou moeten zijn.

Zijn we nu klaar? Natuurlijk niet, maar er zijn mooie stappen gezet, niet alleen in het met elkaar verzinnen en uitvoeren van een inspirerende entree als ook in het organiseren van onderzoek. Ontwikkelingen in het veranderen van denken (proces wordt belangrijker dan product) en ook duidelijker in beeld brengen waar het vrije creatieve denken botst met de fundamenten van het onderwijs. Opmerken waar het zien van waar speeltijd soms botst met toetsen en testen. Waar de drang tot kennisoverdracht soms haaks staat op het ook niet weten, met elkaar verzinnen en uitproberen. Daar heeft het team van de Gabriëlschool nu weer vier jaar de tijd voor, in het vervolgtraject. Wij hopen dat ze dat met net zo veel plezier blijven doen als de afgelopen jaren!

Dank voor vier leerzame fijne jaren.

Guido Bosua
Ook namens alle Maas docenten, Dorien, Sara, Madeleen, Dimphna en Chyramain


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor De Gabriëlschool


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.