gabrielschool

Gabriëlschool

‘Leren doe je niet alleen met je verstand, maar met ál je zintuigen, dus ook door te voelen, te ruiken, te beleven en te zien.’

De Gabriëlschool kenmerkt zich door een aanbod van ‘onderwijs op maat, waarin individualisering en zelfstandig werken nadrukkelijk een rol spelen. De onderwijskundige ontwikkeling van de Gabriëlschool wordt in hoge mate bepaald door de zoektocht naar mogelijkheden en werkwijzen, waarbij de leerstof in samenhang wordt geïntegreerd met de leefwereld van kinderen. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek komen in samenhang aan bod binnen thema’s. Naast taal, lezen, rekenen en het vergaren van kennis vormen cultuuruitingen gereedschappen waarmee kinderen zich de wereld eigen maken en zich kunnen uiten.

Speerpunten

De afgelopen jaren heeft de school fors geïnvesteerd in het integreren van cultuur in het onderwijsaanbod. Met Cultuurhelden ontwikkelen zij een verdergaande visie op de verbinding van theater met thematisch onderwijs.

Traject

Op basis van de resultaten van een pilot met het inzetten van theater als didactisch middel bij taalonderwijs volgt een teamtraining in het gebruik van ‘tools’ voor taalverwerving.

Daarna gaat een deel van de leerkrachten met groepen verder in een coaching-on-the-job-traject door theaterdocenten van MAAStd. Dat traject wordt vastgelegd in een werkmodel en na een verdiepende training opgenomen in het werkplan van de school.

MAAStd maakt deze methode beschikbaar voor andere scholen.

De laatste berichten over De Gabrielschool

11xcultuurhelden

11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


impressiestudiedag521

Creatief ontwerpen op de Gabriëlschool

Op woensdag 9 maart had de Gabriëlschool een studiedag. Het ging om het vervolg van het opbouwen van een thema. Tijdens een vorige studiedag hebben we volop stil gestaan bij het formuleren en aanbieden van startactiviteiten. Vandaag zouden we verder gaan met onderzoeksvragen.


impressiestudiedag483

Met mijn neus in de boter! Leerkrachten in actie op de Gabrielschool!

Vijf minuten na binnenkomst werd ik getrakteerd op drie ontzettend leuke acts. Het waren drie ‘entrees”; startactiviteiten. Ze waren net daarvoor door de leerkrachten bedacht en werden ter plekke door hen uitgevoerd; met de rest van het team in de rol van leerling. Ik liet ze met plezier en gewillig over mij heen komen.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor De Gabriëlschool


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk de video-impressie of bel 06 – 42 653 112.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.