Parkschool

‘Leren is persoonlijk en daarom geven we kinderen tijd en ruimte om het eigen leren vorm te geven’

De Parkschool “Freinet21″werkt vanuit de Freinet-gedachte; het onderwijs dient nauw aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De leerkrachten ontwikkelen zelf hun onderwijs vanuit de belevingswereld van de leerlingen. De school vindt het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden belangrijk. Naast taal en rekenen, hecht de Parkschool belang aan  het ontwikkelen van computervaardigheden, jezelf presenteren en sociale vaardigheden.

Speerpunten

Op de Parkschool gaat veel aandacht uit naar de basisvaardigheden rekenen en taal, waardoor het team weinig toekomt aan creatieve vakken. Het team heeft de behoefte om vakoverstijgend te werken, zodat het onderwijs creatiever wordt, kinderen hun talenten kunnen ontdekken en de sociale vaardigheden toenemen.

De school wil de talenten van kinderen breder ontwikkelen en daarbij intrinsieke motivatie van de leerlingen aanboren, zodat ze meer plezier hebben in leren. Het team  gaat aan de slag om werkvormen uit muziek, theater, dans, media en beeldende kunst in te leren zetten bij taal, rekenen en wereldoriëntatie. Bovendien zet het team in op het zichtbaar maken van de ontwikkeling van kinderen in de school, onder andere om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Traject

In 2017 volgt het hele team de basistraining. Een kernteam van kunstdocenten van verschillende disciplines wordt in de training aan het team gekoppeld. In het najaar 2017 voeren kunstdocenten pilotlessen uit, waarin met muziek wordt gewerkt aan het leerproces van taal en rekenen (Muziek = Taal + Rekenen).  Deze pilots worden geëvalueerd en krijgen mogelijk een vervolg.

In het vervolgtraject van Cultuurhelden komen de volgende bouwstenen terug:

 • Het ontwikkelen van lessenseries met een creatief proces bij een onderwijsthema uit wereldoriëntatie
 • Vormgeven van portfolio en presentatie van kunstuitingen van de leerlingen
 • Vakvaardigheidstrainingen voor de leerkrachten de kunstdisciplines

De laatste berichten over de Parkschool

Chaos en orde

Wanneer zou het eerste geluid ooit zijn gemaakt maar vooral: hoe stil zou het zijn geweest? Zouden we die stilte kunnen horen?


Wat een benen fluitje teweeg kan brengen

Kort geleden vonden de eerste pilotlessen voor Muziek = Taal + Rekenen plaats op de Parkschool.
Ter inspiratie hiervoor een prachtig filmpje over de gevolgen van het spelen op een benen fluitje.


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor de Parkschool


Reacties niet toegestaan

Naar boven ↑
 • Over Cultuurhelden

  Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

  Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

 • Nieuwsbrief

  * Verplicht veld
 • De Cultuurhelden nieuwsbrief ontvang je 4 x per jaar. We delen je gegevens nooit met anderen en afmelden is altijd mogelijk.

 • Volg ons

 • Cultuurpartners

  Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.