Simon Carmiggeltschool

‘Leren is de ontwikkeling en vorming van de gehele persoonlijkheid van kinderen: de vorming van hoofd, hart en handen.’

De Simon Carmiggeltschool gaat uit van een klassikale vorm van onderwijs. Binnen die klassikale vorm is veel ruimte om zelfstandig, zelfontdekkend, interactief en coöperatief te leren werken. Hierdoor kunnen kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen en ontstaat voor de leerkracht de ruimte om elk kind de aandacht te geven, waar het recht op heeft. Naast een gedegen aanpak van de basisvakken lezen, taal, rekenen en schrijven is op deze school veel aandacht voor de creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid en cultuur, als ook voor sport en bewegingsonderwijs. Informatica wordt gezien als belangrijk leer- en ondersteuningsmiddel.

Speerpunten

Met het programma Cultuurhelden concretiseert de Simon Carmiggeltschool haar visie op cultuureducatie, waarin de verbinding met andere leergebieden en ruimte voor creativiteit en authenticiteit centraal staat. Leerkrachten vergroten hun vakinhoudelijke kennis in het werken met en aan de ’21st century skills’. De visie op cultuureducatie wordt geconcretiseerd en vastgelegd in een beleidsplan.

Traject

Na het volgen van de basistraining door het gehele team is er een individueel coaching-on-the-job- pilotproject. Kunstvakdocenten en leerkrachten ontwikkelen aan onderwijsthema’s verbonden lessen tekenen, schilderen en handvaardigheid en voeren deze uit. Er wordt toegewerkt naar een doorlopende leerlijn op twee niveaus: technische vakvaardigheden in de beeldende vakken gekoppeld aan het ontwikkelen van creatieve vaardigheden.

De laatste berichten over de Simon Carmiggeltschool

Ontwikkelcafé poppenspel

Hallo! Mijn naam is Anne Dronkers. Vanuit de organisatie waarbij ik werk, het Haags Theaterhuis, werd me gevraagd mee te denken met de Simon Carmiggeltschool en de leerkrachten te inspireren tijdens ‘Het ontwikkelcafé’. Er werd beroep gedaan op mijn vakgebied ‘poppen- en objecttheater’.


11x Cultuurhelden

De eerste periode Cultuurhelden is afgesloten met de eerste 11 basisscholen in Delft. In dit filmpje zie je het creatief proces, de verwondering en het experiment op 11 verschillende manieren terug. In de nieuwe periode (2017-2020) verwelkomen we vier nieuwe scholen, waaronder de Herman Broerenschool en de Parkschool.


Een videokunstenaar in de klas

Dit schooljaar, net zoals vorig schooljaar trouwens, heeft groep 6/7 les gehad van Zoë Kate Reddy. Zoë is beeldend kunstenaar, videokunstenaar en docent. Ze maakt zelf heel veel foto’s, (documentaire-) video’s en kunstinstallaties. En ze doet ook life-performances.


Bekijk hier alle relevante artikelen voor de Simon Carmiggeltschool


Naar boven ↑
  • Over Cultuurhelden

    Cultuurhelden zijn de creatieve vormgevers van Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft.

    Weten hoe dat in de praktijk werkt? Neem contact op met Janneke Baken door te mailen naar j.baken@dok.info of bel  015 – 212 34 50.

  • Cultuurpartners

    Cultuurhelden wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft en uitgevoerd door DOK.